Papcsák Ferenc

Budapest XIV.kerületCinkotai út 92.8. választókerület
2014 Aug. 30 16:05

Megújult és kibõvült a Zöld Lurkók Óvoda

Új csoportszobák és eszközök modern konyha és mosdók. Megújult és bõvült a Zöld Lurkók Óvoda. A füredi parki intézmény ezelõtt 146 férõhelyes volt, a fejlesztésnek köszönhetõen viszont már 230 gyermeket tudnak elhelyezni.

Hivatalosan is birtokba vehették a gyerekek augusztus 29-én a kibõvített és felújított Zöld Lurkók óvodát. A szalag átvágáson Rozgonyi Zoltán alpolgármester elégedetten nyugtázta, hogy a kivitelezõ, az ÉPKAR Zrt. és a ZERON Zrt. kiváló munkát végzett.

A KMOP pályázatból és önkormányzati önrészbõl felújított épület ugyanis teljes egészében megújult. A legnagyobb változást a három új csoportszoba jelenti, melynek révén 72 fõvel nõtt az óvodai férõhelyek száma. Ezen kívül új nevelõi és fejlesztõ szoba, kiszolgáló egységek, konyhai részleg, akadálymentesített bejárás, lift és vizes blokk épült, a tetõre napkollektorok kerültek, az épületet szigetelték, a nyílászárókat kicserélték, az udvart kibõvítették, a játszóeszközöket pedig felújították. A Zöld Lurkók ennek köszönhetõen sereghajtóból mindjárt éllovassá vált, azaz a kerület legszebb, legmodernebb óvodája lett. Az intézményt 1973-ban építették, a felújítás tehát alaposan ráfért már az intézményre. A bõvítésnek hála, új munkahelyek is keletkeztek, a 3 új csoport hat pedagógusi, 3 dajkai, 1 pedagógus-asszisztensi, 1 gondnoki és egy 1 konyhai állást generált.

Az önkormányzat az elmúlt hónapokban három óvodában hét csoporttal bõvítette az óvodai férõhelyek számát. A Zöld Lurkók mellett a Csicsergõ Óvodában is három, a Meseházban pedig egy új csoportszobát alakítottak ki. Ennek köszönhetõen idén száz százalékban sikerült teljesíteni az óvodai beiratkozási kérelmeket. A 24 kerületi óvodában 28 telephelyen 3466 kisgyerek kezdi meg a 2014-15-ös nevelési évet, ebbõl 1165 az új beiratkozó.

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=WWGVCk6h-ZA

 

Tovább »
2014 Aug. 26 19:01

Zuglóban elsõként Rozgonyi Zoltán adta le az ajánlóíveit

Elsõként adta le Zuglóban augusztus 26-án ajánlóíveit Rozgonyi Zoltán, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje. A dokumentumot dr. Teimer Gábor, a kerület aljegyzõje vette át. Rozgonyi Zoltán érdeklõdésünkre elmondta: a szükségesnél jóval több ívet sikerült összegyûjtenie.

- Köszönöm minden zuglóinak, hogy aláírásával támogatta, hogy egy zuglói legyen az új polgármester Zuglóban! Köszönöm kollegáimnak és minden önkéntesnek, aki ebben segített. Munkájuk eredményeként sikerült a jelöltek közül elsõként leadnom az ajánlásokat. Remélem, hogy október 12-én is sokan mondják ugyanilyen határozottsággal, hogy nem lehet Budáról irányítani Zuglót! – nyilatkozta Rozgonyi Zoltán

Kapcsolódó kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=_NnJtNyy6iM

Tovább »
2014 Aug. 26 16:59

Több zuglói részesülhet közgyógyellátásban, beiskolázási támogatást kapnak a rászorulók

Rendkívüli ülést tartott augusztus 26-án a képviselõ-testület. A városatyák többek között az önkormányzat által finanszírozott méltányossági közgyógyellátásban részesülõk körének kibõvítésérõl, a nyári erdei táborban pedagógiai feladatot ellátó tanárok elismerésérõl, illetve a rászoruló zuglói gyerekek tanévkezdési támogatásáról döntöttek.

A képviselõ-testület módosította a 2010-ben hozott, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól szóló rendeletét. A változtatásnak köszönhetõen bõvül azok köre, akik életkoruk elõrehaladtával magas gyógyszerköltségeik miatt méltányosságból közgyógyellátásban részesülhetnek.
A rendelet módosítását az elmúlt idõszak tapasztalatai tették szükségessé, ugyanis a méltányossági közgyógyellátást igénylõk körében többen voltak olyanok, akik jövedelme pár ezer forinttal túllépte a határt, ezért kérelmét elutasították. Az ilyen személyek rosszabb helyzetbe kerültek, mint a jövedelem határon belüli jogosultak.
Az új rendelet szerint a jövõben az egyedül élõk jövedelemhatára 75 éves korig 91 200, 75 és 100 év között 114 000, a családban élõké 75 525 forintra módosult. A 100 év felettieknél nincs jövedelemkorlát.
Az új rendelet bevezetésével várhatóan mintegy ezren részesülnek az önkormányzat által finanszírozott méltányos közgyógyellátásban. Az igényjogosultak után Zugló éves szinten átlagosan személyenként 23 400 forintot fizet a társadalombiztosítási igazgatóságnak.
A kerületben lakó családoknak és egyedül élõknek méltányossági közgyógyellátás formájában nyújtott segítség éves szinten 22 millió forintba kerül.

Beiskolázási támogatás

A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Zugló Polgáraiért cselekvési program keretében 10 millió forintot fordít a rászoruló családok tanévkezdési terheinek enyhítésére. A támogatásban azok a zuglói lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek, akiknek az egy fõre jutó jövedelme gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetén nem haladja meg 69 825 forintot, míg családban élõnél az 59 850 forintot. A jogosultak gyermekenként 10 000 Ft támogatásban részesülnek. A döntés nyomán várhatóan mintegy 650 család, illetve 1 000 gyermeke kaphat támogatást.

Elismerés a táboroztató pedagógusoknak

A grémium három millió forint céltámogatást nyújtott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) számára. Az összeget azon pedagógusok elismerésére lehet fordítani, akik a zuglói önkormányzat által mûködtetett általános iskolákban dolgoznak és az elmúlt tanévben az intézmények által szervezett erdei iskolákban pedagógusi feladatot láttak el.
A támogatásra azért volt szükség, mert a KLIK az erdei iskolák költségét nem tervezte. Zugló Önkormányzata viszont fontosnak tartja, hogy a mûködtetésében álló iskolákat, illetve azok tanárait és diákjait lehetõségéhez mérten segítse. Az erdei táborban 189 zuglói pedagógus vállalt munkát, akik személyenként bruttó 15 873 forint támogatásban részesülhetnek.

Indulhat a Sportfejlesztés

A városatyák tulajdonosi hozzájárulásukat adták a BVSC-Zugló Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja megvalósításához, amely keretében pályafelújítás, sporteszközök beszerzése, pályakarbantartó gép vásárlása és vizesblokkok kialakítása válik lehetõvé. A sportfejlesztés nem igényel pénzügyi támogatást az önkormányzattól.

Fedezet a közterületek jövõ évi gondozására

A grémium 75 millió forintot szavazott meg három egyenlõ részre elosztva a jövõ évre vonatkozóan a kerület közterületein található játszótéri eszközök ellenõrzésére, karbantartására, javítására, cseréjére, pótlására; a kutyafuttatók, kutyajátszótér, kutyaürülék-gyûjtõládák fenntartására, karbantartására, javítására, cseréjére, valamint a járdák és egyéb közterületek tervszerû és rendszeres környezethigiéniás tisztítására.
A döntés meghozatalára azért volt szükség, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. megindíthassa a feladatok zökkenõmentes ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Vidámpark mûemléki védelem alatt álló építményeinek – Körhinta, Barlangvasút, Céllövölde hátfala, Hullámvasút és Mesecsónak együttese, Dodgem –értékesítése kapcsán nem él elõvásárlási jogával.

Szolgáltatási keretszerzõdés módosítás

A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola felújítása miatt szolgáltatási keretszerzõdést kössön a Mozaik Gazdasági Szervezettel a tanintézet 270 diákjának szeptemberi étkeztetésére.
Az idén tavasszal derült ki, hogy a Mezõ több évtizede létesített tetõszerkezete építési hibá miatt funkcióját nem tudja ellátni, azonnali felújítást igényel. A rendbetétel a közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen a közelmúltban indult meg és tervek szerint egész szeptemberben folytatódik. Miután a kivitelezõ a régi tetõt leszedte, a heves esõzések következtében az iskola erõsen beázott, étkezõje használhatatlanná vált. A felújítás idejére az önkormányzat a gyerekek közétkeztetését a szolgáltatási keretszerzõdés módisításával szervezett formában a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban oldják meg.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz–KDNP) lapunknak elmondta: a felújítás ideje alatt a gyerekek mindennapos testnevelése nem szenved csorbát, a tornaórákat a Lantos Mihály sportközpontban tartják meg, ahová autóbusz viszi a diákokat.

Közterület elnevezés

Papcsák Ferenc elõterjesztésére a grémium javaslattal élt a Fõvárosi Közgyûlés felé, hogy Nagy László (1925–1978) Wass Albert téri lakása környékén található névtelen közterületet a Kossuth-díjas magyar költõ, mûfordítóról nevezzék el.

zugloilapok.hu

Kapcsolódó kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=vopTYI3YQZk

 

Tovább »

Papcsák Ferenc

Budapest XIV.kerület, Cinkotai út 92.
eseménynaptár